Το releaz προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να αντλήσουν ρευστότητα πουλώντας και επαναμισθώνοντας τα ακίνητά τους, ενώ παράλληλα διατηρούν το δικαίωμα να τα επαναγοράσουν. 

Η μίσθωση είναι για τουλάχιστον μία 5ετία με προσυμφωνημένο ετήσιο μίσθωμα, επίλογής του ιδιοκτήτη, που κυμαίνεται από 4% έως 6% επί της αξίας συναλλαγής. Οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να επαναγοράσουν τα ακίνητά τους εντός 5ετίας σε προκαθορισμένες τιμές επαναγοράς ανάλογα με την αξία συναλλαγής, το ετήσιο μίσθωμα και το έτος επαναγοράς. Οι ιδιοκτήτες που διακόπτουν την μίσθωση πριν τη λήξη της 5ετίας ή αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, χάνουν αυτόματα το δικαίωμα επαναγοράς.

Οι όροι της μίσθωσης και το δικαίωμα επαναγοράς συμφωνούνται μαζί με την μεταβίβαση του ακινήτου και ενσωματώνονται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα της releaz, παρέχοντας νομική κάλυψη και ασφάλεια σε όλα τα μέρη της συναλλαγής.

1. Διαδικασία καταχώρησης 

 

Εγγραφή

Κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα releaz και εισάγετε βασικές πληροφορίες για το ακίνητο:

 

Εκτίμηση

Το releaz αναθέτει σε ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές να εκτιμήσουν την εμπορική αξία του ακινήτου σας. Λαμβάνετε ειδοποιήσεις για να εγκρίνετε την εκτίμηση μέσω του εξατομικευμένου πίνακα ελέγχου σας πριν προχωρήσετε στα επόμενα βήματα της διαδικασίας καταχώρησης.

 

Επιλογή

Επιλέγετε την αξία συναλλαγής που επιθυμείτε (έως 90% της συμφωνημένης εμπορικής αξίας) και το ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλετε (4-6% επί της αξίας συναλλαγής).

 

Καταχώρηση

Η ομάδα του releaz διενεργεί τεχνικό και νομικό έλεγχο καθώς και επαγγελματική φωτογράφηση του ακινήτου σας. Μόλις ολοκληρωθούν, λαμβάνετε τον φάκελο του ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εκθέσεων, φωτογραφιών, 360 προβολών και κατόψεων).

Τώρα το ακίνητό σας είναι επίσημα καταχωρημένο στην πλατφόρμα και είναι έτοιμο να δεχτεί προσφορές!

2. Διαδικασία συναλλαγής

Άμεση κράτηση

Το ακίνητό σας μπορεί να δεσμευτεί άμεσα εάν ένας επενδυτής προχωρήσει με την αγορά του στην τιμή καταχώρησης πληρώνοντας την απαιτούμενη προκαταβολή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να απορρίψετε την κράτηση και είστε υποχρεωμένοι να προχωρήσετε με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε αυτό το σημείο, το ακίνητο δεν είναι πια διαθέσιμο προς πώληση.

Προσφορά

Ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει να υποβάλει προσφορά σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που καταχωρήσατε. Θα έχετε πέντε ημέρες για να αποφασίσετε ένα από τα παρακάτω:

3. Διαδικασία ολοκλήρωσης

Η ομάδα του releaz σας φέρνει σε επαφή με τον επενδυτή έτσι ώστε να ξεκινήσετε να προετοιμάζετε τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Κόστος Υπηρεσιών

Προμήθεια συναλλαγής

2%

πλέον ΦΠΑ

χρεώνεται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Κόστος καταχώρησης

€250

πλέον €1 ανά τ.μ.

χρεώνεται πριν την καταχώρηση και καλύπτει τα έξοδα για το νομικό και τεχνικό έλεγχο, την επαγγελματική φωτογράφηση και τον φάκελο ακινήτου