Τι είναι το releaz;

Το releaz είναι μία καινοτόμος διαδικτυακή αγορά ακινήτων που συνδέει ιδιοκτήτες και επενδυτές εισάγοντας τη λύση της πώλησης & επαναμίσθωσης (sale and leaseback) αστικών ακινήτων για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά. Σκοπός του releaz είναι να προσφέρει ευελιξία και ρευστότητα στους ιδιοκτήτες.

Τι μου προσφέρει το releaz;

Το releaz είναι η ιδανική λύση αν επιθυμείτε να λάβετε μετρητά χρησιμοποιώντας το ακίνητό σας χωρίς να χρειαστεί να μετακομίσετε. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα προγράμματα πώλησης και επαναμίσθωσης του releaz προκειμένου να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας, να αποπληρώσετε άλλες υποχρεώσεις ή να χρηματοδοτήσετε σημαντικά γεγονότα της ζωής σας.

Τι είναι η πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων;

Η πώληση και επαναμίσθωση αφορά στην μεταβίβαση ακινήτων από τον ιδιοκτήτη σε έναν τρίτο επενδυτή, με διατήρηση χρήσης τους από τον αρχικό ιδιοκτήτη μέσω μίσθωσης. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί ένα ασφαλές χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται πάγια από επιχειρήσεις για τη χρηματοδότησή τους ή την απόκτηση επενδυτικών ακινήτων. Το releaz προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες οικιστικών ακινήτων να κάνουν χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Πώς διαφέρει το releaz από την παραδοσιακή πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων;

Σε αντίθεση με τις κλασικές συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης, το releaz σας συνδέει ψηφιακά με ένα πλήθος εγγεγραμμένων επενδυτών μέσα από ασφαλείς, άμεσες και διαφανείς διαδικασίες. Επίσης, σας παρέχει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου σας σε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε εντός πενταετίας από τη συναλλαγή σε προσυμφωνημένο τίμημα.

Τι είδους ακίνητο μπορώ να καταχωρήσω στο releaz;

Στην πλατφόρμα releaz μπορείτε να καταχωρήσετε οποιοδήποτε ακίνητο έχετε στην ιδιοκτησία σας, όπως:

  • κατοικίες
  • αυτοτελή κτίρια
  • καταστήματα
  • γραφεία
  • οικόπεδα
Είναι το releaz ο αγοραστής των ακινήτων προς πώληση;

Το releaz δεν αγοράζει τα ακίνητά, αλλά σας φέρνει σε επαφή με ένα πλήθος ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα releaz. Κάθε επενδυτής μπορεί είτε να υποβάλει προσφορά για το ακίνητο σας ώστε να διαπραγματευτεί την τιμή είτε να δεσμεύσει άμεσα το ακίνητο καταβάλλοντας την απαιτούμενη προκαταβολή επί της τιμής καταχώρησης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς, μπορείτε είτε να αποδεχτείτε ή να την απορρίψετε κατά την απόλυτη κρίση σας.

Πώς το releaz διαφέρει από τον τραπεζικό δανεισμό;

Μέσω των προγραμμάτων πώλησης και επαναμίσθωσης του releaz μπορείτε να αντλήσετε ρευστότητα ίση με έως 90% της αξίας του ακινήτου σας. Σε αντίθεση με τη λήψη τραπεζικού δανεισμού, δεν έχετε υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που λαμβάνετε, ενώ διατηρείτε και το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου σας με προκαθορισμένους όρους κατ’ επιλογήν σας. Περαιτέρω, με το releaz αποκτάτε πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα, καθώς ο τραπεζικός δανεισμός (ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι δυνατός) δεν υπερβαίνει κατά κανόνα το 50-60% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας.

Πώς υπολογίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου;

Το releaz αναλαμβάνει και διασφαλίζει τη διαφανή εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας μέσω ανεξάρτητων εκτιμητών με πιστοποίηση RICS, ώστε να κατοχυρώνεται η αντικειμενικότητα, αρτιότητα και αμεροληψία της εκτίμησης.

Ποιος αποφασίζει το ποσό του ετήσιου μισθώματος;

Μόλις γίνει η εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, εσείς επιλέγετε την αξία συναλλαγής η οποία μπορεί να φτάνει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Στη συνέχεια, εσείς καθορίζετε το ποσό του ετήσιου μισθώματος που θα καταβάλλετε στον αγοραστή. Το μίσθωμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 4% έως 6% επί της αξίας συναλλαγής ανά έτος.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου;

Το ποσό για την επαναγορά του ακινήτου υπολογίζεται με βάση την αξία συναλλαγής, το ετήσιο μίσθωμα και το έτος επαναγοράς. Ο υπολογισμός έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στον επενδυτή μια εύλογη απόδοση επί της επένδυσής. Το δικαίωμα επαναγοράς δεν είναι υποχρέωση σας και μπορείτε να επιλέξετε να μην προχωρήσετε σε επαναγορά κατά την κρίση σας.

Συνδέεται το ετήσιο μίσθωμα και η τιμή επαναγοράς με την πορεία του πληθωρισμού;

Με το releaz, ο πληθωρισμός και οι υπεραξίες στην αγορά ακινήτων λειτουργούν προς όφελός σας. Εσείς έχετε κλειδώσει την τιμή του μισθώματος μετά το πέρας της εκτίμησης και έχετε προσυμφωνήσει την τιμή επαναγοράς με τον αγοραστή. Όσο, λοιπόν, ανεβαίνουν τα ενοίκια και οι αξίες ακινήτων, εσείς επωφελείστε!

Πόσο καιρό θα δημοσιεύεται η καταχώρηση του ακινήτου μου στην πλατφόρμα releaz;

Η καταχώρησή σας θα βρίσκεται στην πλατφόρμα έως ότου το ακίνητο πουληθεί με μέγιστη περίοδο παραμονής τους 12 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής, μπορείτε σε συνεννόηση με την ομάδα του releaz να αλλάξετε τα ποσά της αξίας συναλλαγής και του ετήσιου μισθώματος.

Πότε μπορώ να επαναγοράσω το ακίνητο μου;

Μπορείτε να επαναγοράσετε το ακίνητο σε προσυμφωνημένη τιμή εντός πενταετίας από τη συναλλαγή. Εναπόκειται πλήρως σε εσάς αν θα κάνετε χρήση του δικαιώματος επαναγοράς ή όχι. Εάν διακόψετε την επαναμίσθωση πριν τη λήξη της 5ετίας ή αθετήσετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, χάνετε αυτόματα το δικαίωμα επαναγοράς.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα είμαι σε θέση να ασκήσω το δικαίωμα επαναγοράς;

Το δικαίωμα επαναγοράς ενσωματώνεται στη συμβολαιογραφική σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς από εσάς εντός πενταετίας. Ο επενδυτής δεν μπορεί να πουλήσει ή να επιβαρύνει το ακίνητό σας με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υποθήκη, προσημείωση υποθήκης κλπ.) μέχρι να αποφασίσετε εάν θα ασκήσετε ή θα παραιτηθείτε από το δικαίωμα επαναγοράς.

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες του releaz;

To releaz χρεώνει ένα κόστος καταχώρησης των ακινήτων που καλύπτει τα έξοδα για το νομικό και τεχνικό έλεγχο, την επαγγελματική φωτογράφηση και τον φάκελο ακινήτου. Το κόστος καταχώρησης ισούται με €250 + €1 ανά τ.μ. και χρεώνεται πριν την καταχώρηση του ακινήτου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το releaz δικαιούται προμήθεια συναλλαγής 2% (πλέον ΦΠΑ) ως αμοιβή μεσιτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης του ακινήτου.

Έχετε ακόμα ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Eπικοινωνία