Το releaz προσφέρει την δυνατότητα σε επενδυτές να αγοράσουν ακίνητα με έκπτωση στην εκτιμηθείσα εμπορική τους αξία και να τα μισθώσουν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες. 

Η μίσθωση είναι για τουλάχιστον μία 5ετία με προσυμφωνημένο ετήσιο μίσθωμα, επίλογής του ιδιοκτήτη, που κυμαίνεται από 4% έως 6% επί της αξίας συναλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να επαναγοράσουν τα ακίνητά τους εντός 5ετίας σε προκαθορισμένες τιμές επαναγοράς ανάλογα με την αξία συναλλαγής, το ετήσιο μίσθωμα και το έτος επαναγοράς. Οι ιδιοκτήτες που διακόπτουν την μίσθωση πριν τη λήξη της 5ετίας ή αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, χάνουν αυτόματα το δικαίωμα επαναγοράς .

Οι όροι της μίσθωσης και το δικαίωμα επαναγοράς συμφωνούνται μαζί με την μεταβίβαση του ακινήτου και ενσωματώνονται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα της releaz, παρέχοντας νομική κάλυψη και ασφάλεια σε όλα τα μέρη της συναλλαγής.

Διαδικασία συναλλαγής

 

Αναζήτηση

 

 

Ανάλυση

Εξετάζετε τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που περιλαμβάνουν:

 

Αγορά

Δεσμεύετε άμεσα το ακίνητο στην τιμή καταχώρησης πληρώνοντας την απαιτούμενη προκαταβολή (2% (πλέον ΦΠΑ) επί της αξίας συναλλαγής).

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε προσφορά σε χαμηλότερη τιμή. Ο ιδιοκτήτης έχει 5 ημέρες για αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς.

Εάν η προσφορά σας γίνει αποδεκτή, ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρώνοντας την απαιτούμενη προκαταβολή (2% (πλέον ΦΠΑ) επί της αξίας συναλλαγής).

Το ακίνητο επισημαίνεται ως “Δεσμευμένο” μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Ολοκλήρωση

Μετά την πληρωμή της προκαταβολής η ομάδα του releaz σας φέρνει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη έτσι ώστε να ξεκινήσετε να προετοιμάζετε τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, έτσι ώστε η ομάδα του releaz να αναλάβει για λογαριασμό σας όλες τις απαραίτητες ενέργειες (δηλαδή την διαπραγμάτευση των τελικών συμβολαιογραφικών συμβάσεων, την καταχώρηση της μεταβίβασης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, την ρύθμιση της πληρωμής των φόρων μεταβίβασης κ.λπ.)

Κόστος υπηρεσιών

Προμήθεια συναλλαγής

2%

πλέον ΦΠΑ

Χρεώνεται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής

2%

πλέον ΦΠΑ

Χρεώνεται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που οι επενδυτές την επιλέξουν.