Τι είναι το releaz;

Το releaz είναι μία καινοτόμος διαδικτυακή αγορά ακινήτων που συνδέει ιδιοκτήτες και επενδυτές εισάγοντας τη λύση της πώλησης & επαναμίσθωσης (sale and leaseback) αστικών ακινήτων για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά. Σκοπός του releaz είναι να προσφέρει αποδόσεις εύκολα και χωρίς ρίσκο στους επενδυτές.

Γιατί να επενδύσω μέσω του releaz;

Το releaz επιτρέπει σε επενδυτές να βλέπουν λεπτομερείς οικονομικές, ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με ακίνητα που τους ενδιαφέρουν και να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές απευθείας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Προηγουμένως, όλη η σχετική πληροφόρηση θα έπρεπε να αντληθεί από διάφορες πηγές (δικηγόρους, μηχανικούς, εκτιμητές κλπ.), απαιτώντας γνώσεις και επαφές σε τοπικό επίπεδο που δεν θα ήταν διαθέσιμες στο διαδίκτυο και αποκλείοντας έτσι μια πληθώρα επενδυτών.

Επιπλέον, το releaz είναι η μόνη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το μοντέλο πώλησης και επαναμίσθωσης σε οικιστικά ακίνητα με προκαθορισμένο τίμημα επαναγοράς από τους ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας έτσι ελκυστικές αποδόσεις μίσθωσης και επένδυσης στους επενδυτές ακινήτων.

Συνδυάζοντας τα ανωτέρω στοιχεία, το releaz δημιούργησε μία πλατφόρμα που προσφέρει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην αγορά ακινήτων, εξορθολογίζοντας και ψηφιοποιώντας ολόκληρη την διαδικασία συναλλαγή.

Πώς μπορώ να αγοράσω ένα ακίνητο;

Μέσω της πλατφόρμας releaz, ξεκινήστε τη διαδικασία αγοράς είτε υποβάλλοντας προσφορά στον ιδιοκτήτη είτε δεσμεύοντας το ακίνητο άμεσα στην τιμή καταχώρησης.

Α) Υποβολή προσφορά απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου:

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα έχει πέντε ημέρες για να αποφασίσει ένα από τα παρακάτω:

  • Αποδοχή προσφοράς – Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αποδέχεται την προσφορά σας και προχωράτε στη συναλλαγή.
  • Απόρριψη προσφοράς – Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απορρίπτει την προσφορά σας και έχετε δικαίωμα να υποβάλετε νέα προσφορά.
  • Λήξη προσφοράς – Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν κάνει καμία ενέργεια κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ημερών και είστε ελεύθεροι να υποβάλλετε νέα προσφορά μετά την πάροδο των πέντε ημερών.

Β) Άμεση κράτηση του ακίνητου στην τιμή καταχώρησης:

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την κράτηση σας και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε αυτό το σημείο, το ακίνητο παύει να είναι διαθέσιμο προς πώληση.

Πώς είμαι σίγουρος ότι η επένδυσή μου είναι ασφαλής;

Όλα τα καταχωρημένα ακίνητα στη πλατφόρμα releaz έχουν εκτιμηθεί από ανεξάρτητους εκτιμητές με πιστοποίηση RICS, έτσι ώστε να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά για το εύλογο της προσφερόμενης αξίας κάθε ακινήτου. Επιπλέον, για όλες τις καταχωρήσεις έχει διενεργηθεί νομικός και τεχνικός έλεγχος από τους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και δικηγόρους της ομάδας του releaz ώστε να διασφαλίζεται η τεχνική και νομική αρτιότητα των ακινήτων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα.

Ποιος αποφασίζει το ετήσιο μίσθωμα;

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Μόλις συμφωνηθεί η εκτίμηση της εμπορικής αξίας, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επιλέγει το ετήσιο μίσθωμα που κυμαίνεται από 4% έως 6% επί αξίας συναλλαγής ανά έτος.

Πώς υπολογίζεται η τιμή επαναγοράς του ακινήτου;

Η τιμή επαναγοράς εξαρτάται από την αξία συναλλαγής, το ετήσιο μίσθωμα και το έτος επαναγοράς. Ο τρόπος υπολογισμού της τιμής επαναγοράς έχει σχεδιαστεί από την ομάδα του releaz για να παρέχει στον επενδυτή μiα ιδιαίτερα ανταγωνιστική απόδοση επένδυσης.

Πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να επαναγοράσει το ακίνητο;

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να το επαναγοράσει σε προσυμφωνημένη τιμή αυστηρά εντός πενταετίας. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα επαναγοράς μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και εντός της πενταετούς περιόδου που δεν μπορεί να παραταθεί. Το δικαίωμα επαναγοράς (δικαίωμα εξώνησης) ενσωματώνεται στη συμβολαιογραφική σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης ώστε να κατοχυρώνονται και τα δύο μέρη. Εάν ο ιδιοκτήτης διακόψει την επαναμίσθωση πριν τη λήξη της 5ετίας ή αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, χάνει αυτόματα το δικαίωμα επαναγοράς.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των καταχωρημένων ακινήτων;

Τα καταχωρημένα ακίνητα στο releaz ανήκουν σε διάφορους ιδιοκτήτες, ιδιώτες ή εταιρείες που επιθυμούν να τα πουλήσουν, διατηρώντας παράλληλα τόσο τη χρήση τους ως ενοικιαστές όσο και το δικαίωμα επαναγοράς τους. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να συνδέει τους επενδυτές με τους ιδιοκτήτες.

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι ο ιδιοκτήτης θα καταβάλλει τα μηνιαία μισθώματα;

Παρόλο που το releaz δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα είναι τακτικός στην καταβολή του μηνιαίου μισθώματος, οποιαδήποτε αθέτηση πληρωμής μισθωμάτων άνω των 3 μηνών επιτρέπει στους επενδυτές να καταγγείλουν την επαναμίσθωση και αυτόματα ο επενδυτής μπορεί να επιτύχει την έξωση του πωλητή ο οποίος και χάνει το δικαίωμα επαναγοράς.

Μπορώ να επιθεωρήσω από κοντά ένα ακίνητο;

Το releaz παρέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, περιηγήσεις 360° καθώς και λεπτομερείς τεχνικές και νομικές εκθέσεις ώστε να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για προσωπική επίσκεψη. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφθείτε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, έχετε την επιλογή να υποβάλετε αίτημα επιθεώρησης μέσω της καρτέλας αιτήματος επιθεώρησης στην αντίστοιχη σελίδα του ακινήτου. Η ομάδα του releaz θα κανονίσει την ημερομηνία και ώρα της επιθεώρησης.

Γιατί το releaz χρειάζεται τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μου;

Εάν αποφασίσετε να δεσμεύσετε άμεσα το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης και ο τραπεζικός λογαριασμός σας θα χρεωθεί με το αντίστοιχο ποσό κράτησης. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση και των δύο μερών και την έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης σας να προχωρήσετε στη συναλλαγή.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε προσφορά, τότε το releaz χρειάζεται να λάβει προέγκριση της κάρτα σας για το αντίστοιχο ποσό . Ο τραπεζικός σας λογαριασμός δεν χρεώνεται έως ότου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αποδεχτεί την προσφορά σας. Διαφορετικά, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου απορρίψει την προσφορά σας ή παρέλθει η προθεσμία των πέντε ημερών χωρίς απάντηση, η προέγκριση αίρεται αυτόματα.

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες του releaz;

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το releaz δικαιούται προμήθεια συναλλαγής 2% (πλέον ΦΠΑ) ως αμοιβή μεσιτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης και επαναμίσθωσης του ακινήτου. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν την Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, έτσι ώστε το releaz να αναλάβει για λογαριασμό τους όλα τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (δηλαδή, την διαπραγμάτευση των τελικών συμβολαιογραφικών συμβάσεων, την καταχώρηση της μεταβίβασης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, την ρύθμιση της πληρωμής των φόρων μεταβίβασης, συνεννοήσεις με συμβολαιογράφο, μηχανικούς κ.λπ.) με επιπλέον χρέωση 2% (πλέον ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ποια είναι τα συνήθη έξοδα για μία αγοραπωλησία ακινήτου;

Κάθε αγοραπωλησία ακινήτου επιβαρύνει τον αγοραστή με έξοδα συναλλαγής που περιλαμβάνουν φόρο μεταβίβασης ακινήτου, έξοδα κτηματολογίου, αμοιβή συμβολαιογράφου κ.λπ., τα οποία αθροίζουν σε ποσοστό περίπου 5% επί της αξίας συναλλαγής. Το σχετικό ποσό καταβάλλεται από τον επενδυτή κατά την αγορά, αλλά λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της συνολικής επενδυτικής απόδοσης του επενδυτή κατά την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς από τον πωλητή.

Έχετε ακόμα απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία