1. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η ιστοσελίδα (www.releaz.com) αυτή λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία “RELEAZ IKE” η οποία  εδρεύει στην οδό Βουκουρεστίου αρ. 11, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό τηλεφώνου +30 2104441805 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@releaz.com, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των διαδόχων που της ανήκουν εξ ολοκλήρου (μαζί καλούμενες η «Εταιρεία» ή «εμάς» ή «εμείς»), για να προσφέρουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας («εσείς», «σας» ή «Χρήστες“»). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») εξηγεί πώς η Εταιρεία, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και γενικά χειρίζεται προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή εγγράφεστε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Releaz»). Αυτή η Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδας μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας.

Συνιστάται στα άτομα να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν κοινοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή/και συμπληρώσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό έντυπο αναρτημένο σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας ή παρέχοντας μας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε και συναινείτε με τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται κάθε πληροφορία ή σύνολο πληροφοριών που σχετίζονται με ένα άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το email, ο αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., τα οποία μπορούν να είναι άμεσα ή έμμεσα και μπορούν να συλλεχθούν από ή για λογαριασμό της Εταιρείας.

 1. Λίγα λόγια για την Ιστοσελίδα μας

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί καινοτόμο τεχνολογική πλατφόρμα για ακίνητα που φιλοξενεί μια ηλεκτρονική αγορά, επιτρέποντας σε Ιδιοκτήτης/-ες Ακινήτων να πωλούν και επαναμισθώνουν τα ακίνητά τους (sale-and-leaseback), με προκαθορισμένους όρους διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς σε σταθερή τιμή, σε Επενδυτή/-ές.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά:

 • Πληροφορίες Λογαριασμού. Αν δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό, θα συλλέξουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γέννησης σας. Εάν δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας από έναν από τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα, θα έχουμε πρόσβαση και θα συλλέγουμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου (PII), στις οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση οι ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτόν τον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου. Εάν δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό μέσω της Ιστοσελίδας ή έναν από τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε το πληροφορίες σχετικά με το φύλο σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες καθώς και μη προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς.
 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σε σχέση με μια χρηματοοικονομική συναλλαγή μέσω των Υπηρεσιών, θα συλλέξουμε, μέσω του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών μας, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες πληρωμών. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά σε σχέση με την χρηματοοικονομική συναλλαγή και δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη, εκτός από το βαθμό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής συναλλαγής ή για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Πληροφορίες ακινήτων. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να δημοσιεύσετε μια Καταχώριση, θα προσθέτουμε στην Καταχώριση πληροφορίες που σχετίζονται με το Ακίνητο, τις οποίες αποκτάμε είτε απευθείας από εσάς είτε από τρίτη πηγή. Επιπλέον, θα αναλύουμε κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών και θα καθιστούμε διαθέσιμα σε άλλους Χρήστες των Υπηρεσιών τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, πληροφοριών αποτίμησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για Ακίνητα.
 • Πληροφορίες συναλλαγής ακινήτων. Όταν ολοκληρώσετε μια αγοραπωλησία ενός Ακινήτου που περιλαμβάνεται σε μια Καταχώριση, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη συναλλαγή αγοραπωλησίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση και την εξατομίκευση των Υπηρεσιών μας.
 • Οι επικοινωνίες σας μαζί μας. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ταχυδρομική διεύθυνση, όταν ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, ζητάτε υποστήριξη πελατών ή τεχνική υποστήριξη, υποβάλλετε αίτηση για εργασία ή επικοινωνείτε με άλλο τρόπο μαζί μας, δεδομένα ταυτοποίησης, όπως πληροφορίες εγγραφής/ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα, αριθμοί δελτίου ταυτότητας), στο βαθμό που απαιτείται από την Εταιρεία και επιτρέπεται από το νόμο.
 • Έρευνες. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συμμετάσχετε σε έρευνες. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες.
 • Τα ψηφιακά δεδομένα που παράγονται από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς ή για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία, όπως η διεύθυνση IP, τα διαπιστευτήρια σύνδεσης χρήστη, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση ζώνης ώρας, η χρονική περίοδος παραμονής του χρήστη σε μία σελίδα, την εσωτερική ανάλυση πορείας ή/και άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη, τύπους και εκδόσεις plug-in του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω cookies. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο συγκεντρωτικά και όχι με τρόπο που επιτρέπει άμεση αναγνώριση· θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων κατά της ιστοσελίδας ή κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών· επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, όπως τα είδη περιεχομένου με τα οποία αλληλεπιδράτε και τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες που παρέχουν άλλα άτομα όταν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με εσάς όταν σας επισημαίνουν με ετικέτα.
 • Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες.
 • Πληροφορίες από Άλλες Πηγές. Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω υπηρεσιών και οργανισμών τρίτων για τη συμπλήρωση πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.
 1. Τρόποι απόκτησης προσωπικών δεδομένων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Εταιρεία θα συλλέγει δεδομένα απευθείας από εσάς, παρότι μερικές φορές ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από δημόσιες πηγές ή πηγές δεδομένων τρίτων μερών.

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στην Εταιρεία:

 • αναζήτηση και περιήγηση για περιεχόμενο
 • εγγραφή ή δημιουργία λογαριασμού
 • παραγγελία ενημερωτικών δελτίων ή/και δημοσιεύσεων
 • εγγραφή για premium διαδικτυακές υπηρεσίες
 • εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας μας
 • επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
 • επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ή/και
 • παρέχοντας μας επαγγελματικές κάρτες ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Όταν σας ζητηθεί να δώσετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Αν όμως επιλέξετε να μην παράσχετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες.

 1. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που επιτρέπονται από τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας και τον τόπο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι σκοποί των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ο πρωταρχικός σκοπός μας για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από εσάς είναι η παροχή και η βελτίωση των Υπηρεσιών μας, η διαχείριση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς (συμπεριλαμβανομένου του Λογαριασμού σας, εάν είστε Κάτοχος Λογαριασμού) και η δυνατότητα να απολαύσετε και να πλοηγηθείτε στις Υπηρεσίες μας.
 • Να εκτελούμε τη σύμβασή μας μαζί σας και να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, όπως:
  – Διαχείριση των πληροφοριών και των λογαριασμών σας.
  – Παροχή πρόσβασης σε ορισμέα τμήματα, λειτουργίες και δυνατότητες των Υπηρεσιών μας.
  – Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, τις δραστηριότητες στις Υπηρεσίες μας και τις αλλαγές πολιτικής.
  – Επεξεργασία των οικονομικών σας πληροφοριών και άλλων τρόπων πληρωμής για προϊόντα ή Υπηρεσίες που αγοράστηκαν.
  – Επεξεργασία εφαρμογών και συναλλαγών.
 • Να αναλύουμε και βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας δυνάμει εννόμου συμφέροντός μας, όπως:
  – Εντοπισμός περιστατικών ασφαλείας, προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες και δίωξη των υπευθύνων για τη δραστηριότητα αυτή.
  – Υπολογισμός ενδιαφέροντος και συμμετοχής στις Υπηρεσίες μας και βραχυπρόθεσμη, παροδική χρήση, όπως συγκυριακή προσαρμογή των διαφημίσεων.
  – Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών μάρκετινγκ ή ασφάλειας για τη βελτίωση της απόδοσης, της ανθεκτικότητας, της αξιοπιστίας ή της αποδοτικότητάς τους.
  – Βελτίωση, αναβάθμιση ή ενίσχυση των Υπηρεσιών μας
  – Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  – Διασφάλιση εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
  – Επαλήθευση της ταυτότητάς σας και πρόληψη απάτης
  – Επιβολή των όρων και των πολιτικών μας και
  – Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για το δημόσιο καλό.
 • Διαχείριση των σχέσεων μας/επικοινωνιών με άτομα: για παράδειγμα, απαντώντας σε ερωτήσεις και σχόλια ή απορίες, καλώντας άτομα σε εκδηλώσεις της Εταιρείας, υποβάλλοντας προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες υπηρεσιών.
 • Για σκοπούς συνεργασίας και έρευνας: για παράδειγμα, για να μπορεί η Εταιρεία να λαμβάνει πιο ενημερωμένες και αντικειμενικές αποφάσεις κατά τον εντοπισμό, τη συνεργασία με άτομα που ενδιαφέρονται για τις Υπηρεσίες μας.
 • Έρευνα αγοράς: επεξεργασία δεδομένων για άτομα για νόμιμους σκοπούς έρευνας αγοράς. Συλλέγουμε δεδομένα με σκοπό να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Άμεσο μάρκετινγκ: παροχή διαφημιστικού υλικού και συμμετοχή σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Λειτουργίες Ιστοσελίδας: για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.
 • Νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις και οδηγίες των οργάνων επιβολής του νόμου και των δικαστικών εντολών: για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις (εκθέσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών και καταγγελίες για την ποιότητα των προϊόντων) ή για την εκπλήρωση των απαιτήσεων διαφάνειας.
 • Για αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και άλλου υλικού μάρκετινγκ που σχετίζεται με το έργο μας εφόσον μας παράσχετε τη συναίνεσή σας σε αυτά.
 • Διασφάλιση ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπου αυτό είναι νόμιμο ή όταν είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει.

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Όπου έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας (η συναίνεση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υπάρχει λόγος), ή
 • Όπου είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με συμβατικές υποχρεώσεις απέναντί σας, ή
 • Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση, ή
 • Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου, ή
 • Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον ή για δημόσιο καθήκον, ή
 • Όπου η επεξεργασία γίνεται προς το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, για παράδειγμα, η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για την παροχή μέτρων ασφαλείας, για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών, των πληροφοριών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για την πρόληψη εγκλημάτων (όπως απάτη, οικονομικό έγκλημα και κλοπή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της κατασκευής και άλλων δραστηριοτήτων της), για στατιστικούς σκοπούς ή με άλλους τρόπους που είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκτέλεση των εργασιών μας.
 1. Ανακατεύθυνση σε άλλους ιστότοπους

Από αυτήν την Ιστοσελίδα, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω ειδικών συνδέσεων με άλλους ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει ούτε συνιστά το περιεχόμενο ή υπηρεσίες αυτών των ιστότοπων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενο που περιέχεται σε ιστότοπους τρίτων μερών για τους οποίους παρέχεται σύνδεσμος στην Ιστοσελίδα μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε και να γνωρίζετε την πολιτική απορρήτου και όλες τις άλλες πολιτικές κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Οι δηλώσεις στην παρούσα Πολιτική ισχύουν μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία.

 1. Κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαδίδονται σε απροσδιόριστους παραλήπτες. Η Εταιρεία αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παραλήπτες με βάση την ανάγκη να τα γνωρίζουν όπου αυτό εύλογα επιτρέπεται για την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών της σκοπών και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και θα δημιουργηθούν κατάλληλες εγγυήσεις μέσω συμβατικών συμφωνιών για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η Εταιρεία μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Εταιρείες του ομίλου της Εταιρείας για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των όρων που προαναφέρθηκαν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) Επενδυτές, Ιδιοκτήτες Ακινήτων, σύμβουλοι / τρίτοι φορείς παροχής εξωτερικών υπηρεσιών π.χ. μηχανικοί, εκτιμητές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, τράπεζες και άλλοι πάροχοι υποστήριξης και παροχής διοικητικών υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς, επιχειρηματικούς συνεργάτες και συνεργάτες για διαχείριση και συντήρηση της διανομής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνα και ανάλυση, προώθηση σήματος και υπηρεσιών, Google, Facebook και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και δεδομένων στα πλαίσια συμφωνιών που έχουν καταρτιστεί. Επιπλέον, η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η Εταιρεία ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της αποκτηθούν από τρίτο μέρος, οπότε στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς για ιδιώτες θα συμπεριληφθούν ως μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία ή αν η Εταιρεία έχει υποχρέωση να αποκαλύψει ή να κοινοποιήσει τις πληροφορίες φυσικών προσώπων προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.
 • Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
 • Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που ορίζονται στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι αυτά προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Τα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συμφωνήσει και συμβατικά δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
 1. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα, να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε προσωπικό ή προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Όπου η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε χώρες που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με την ΕΕ ή τον ΕΟΧ ή σε σύγκριση με τη δική σας χώρα στην οποία κατοικείτε, η Εταιρεία θα εφαρμόζει εύλογα και κατάλληλα νομικά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας και ιδίως να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση.

Ειδικότερα, για τους κατοίκους του ΕΟΧ – κάθε φορά που μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ, θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των πληροφοριών σας (εκτός εάν μας επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων να κάνουμε τέτοιες μεταφορές χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις π.χ. όταν η χώρα-αππδέκτης θεωρείται κατάλληλος προορισμός). Τέτοιες εγγυήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Όπου ενδείκνυται, μπορούμε επίσης να ζητήσουμε τη ρητή συναίνεσή σας.

 1. Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων

Θα λάβουμε όλα τα ευλόγως απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων καθώς και τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές  και η πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει εύλογους φυσικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και διασφαλίσεις για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων της Εταιρείας, των οποίων τα καθήκοντα εύλογα απαιτούν τέτοιες πληροφορίες, και σε τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και για οποιοδήποτε άλλο επιτρεπόμενο σκοπό, όπως να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, να επιλύουμε διαφορές, να θεμελιώνουμε νομική υπεράσπιση, να διενεργούμε ελέγχους, να επιδιώκουμε τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, να εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ή επιτραπεί στην Εταιρεία να το πράξει. Όταν τα δεδομένα σας δεν χρειάζονται πλέον, είτε θα μετατρέπονται μη αναστρέψιμα σε ανώνυμα (και οι ανώνυμες πληροφορίες μπορούν να διατηρηθούν) ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

 1. Επιλογές σε περιπτώσεις μάρκετινγκ

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή εάν σκοπεύουμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τέτοιους σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και ενημερωτικών δελτίων. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω.

 1. Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη τυχόν νομικών περιορισμών, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

 • Να σας παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε αναφορικά με εσάς.
 • Να ενημερώσουμε τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Να διαγράψουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες τις οποίες δεν έχουμε νόμιμη βάση να τις χρησιμοποιούμε.
 • Να παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος, αντίγραφο των δεδομένων σας σε ψηφιακή μορφή (φορητότητα δεδομένων).
 • Να σταματήσουμε μια συγκεκριμένη επεξεργασία όταν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας και
 • Να περιορίσουμε ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας των πληροφοριών σας.

Όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία στο info@releaz.com.

Εάν λάβετε ένα ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εξαιρεθείτε από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με συναλλαγές σχετικές με προϊόντα ή Υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Μπορεί επίσης να σας στείλουμε ορισμένες μη προωθητικές επικοινωνίες σχετικά με εμάς και τις Υπηρεσίες μας και δεν θα μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες (π.χ. επικοινωνίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ή ενημερώσεις στους Όρους μας ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου).

Εάν δεν χειριστούμε το αίτημά σας εγκαίρως ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εποπτικών αρχών μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 1. Ενημέρωση πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική για να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομικές και ρυθμιστικές αλλαγές και τις επιχειρηματικές πρακτικές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Εάν η Εταιρεία αλλάξει τις πρακτικές απορρήτου της, μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές, δημοσιεύοντας τυχόν αναθεωρήσεις με την αντίστοιχη επικαιροποίηση της ημερομηνίας ισχύος στο κάτω μέρος αυτής. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@releaz.com.

Τελευταία ενημέρωση στις 5/10/2021.