Τι προσφέρει το releaz σε ιδιοκτήτες;

 

Ρευστότητα

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν έως και 90% της εμπορικής αξίας των ακινήτων σε μετρητά για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη τους.

 

Διατήρηση χρήσης

Οι ιδιοκτήτες διατηρούν τη χρήση των ακινήτων πληρώνοντας το μίσθωμα που επιλέγουν, με δικαίωμα να τα υπομισθώσουν.

 

Δικαίωμα επαναγοράς

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να επαναγοράσουν τα ακίνητά τους σε προσυμφωνημένη τιμή εντός 5ετίας ή απλώς να αποχωρήσουν χωρίς καμία υποχρέωση.

 

Δίκτυο επενδυτών

Το releaz εξασφαλίζει πρόσβαση σε ευρύ δίκτυο ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Πόσα χρήματα μπορείτε να αντλήσετε;

-

-

-

-