Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση από εσάς του ιστότοπού μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.releaz.com (ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα») και των υπηρεσιών της πλατφόρμας που παρέχονται από την εταιρεία με το εταιρικό όνομα “Releaz IKE” (μαζί η «Releaz» ή «εμείς» ή «εμάς»). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες Όρους συλλογικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies (από κοινού οι «Όροι»), πλήρως και προσεκτικά πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, των δυνατοτήτων, του περιεχομένου και των εφαρμογών που προσφέρονται από αυτή (οι «Υπηρεσίες»). Αυτοί οι Όροι καθορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Η Releaz είναι μια καινοτόμος τεχνολογική πλατφόρμα για ακίνητα που φιλοξενεί μια διατερματική αγορά, επιτρέποντας σε άτομα τα οποία είναι κύριοι ακίνητων (“Ιδιοκτήτης/-ες Ακινήτων“) να πωλούν και επαναμισθώνουν τα ακίνητά τους (sale-and-leaseback) σε άτομα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα (“Επενδυτής/-ες“), με προκαθορισμένους όρους διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς σε σταθερή τιμή. Δεν χρειάζεται να είστε Ιδιοκτήτης Ακινήτου ή Επενδυτής για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της πλατφόρμας- μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να αποκτήσετε πρόσβαση και να δείτε τις γενικές πληροφορίες της πλατφόρμας (Αρχική σελίδα & Αγορά) και άλλα δεδομένα και πληροφορίες που διατίθενται στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας (οι “Επισκέπτες“). Οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων, οι Επενδυτές και οι Επισκέπτες αναφέρονται συλλογικά ως “Χρήστες” ή “εσείς“. Ορισμένοι Όροι εφαρμόζονται μόνο για Ιδιοκτήτες Ακινήτων και Επενδυτές, όπως σημειώνονται στο παρόν.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

 • Δεσμευτικότητα

Με την εγγραφή ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριστικά, της επίσκεψης ή της περιήγησης στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις, κανόνες λειτουργίας, πολιτικές και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς μέσω των Υπηρεσιών από εμάς ή που σας παρέχονται με άλλο τρόπο σε σχέση με τις Υπηρεσίες, καθένας από τους οποίους ενσωματώνεται με αναφορά στους παρόντες Όρους.

 • Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται σε όλους τους Χρήστες των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που συνεισφέρουν περιεχόμενο, πληροφορίες και άλλο υλικό ή υπηρεσίες, εγγεγραμμένων ή μη. Εάν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους για λογαριασμό κάποιας εταιρείας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία προς τούτο.

 • Τροποποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση μας, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, ή να αλλάουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε λειτουργίας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου) οποιαδήποτε στιγμή με δημοσίευση ειδοποίησης στην Ιστοσελίδα ή αποστολή ειδοποίησης σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μπορεί επίσης να θέτουμε όρια σε ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή σε όλες τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Καθώς θα παρέχουμε έγκαιρα ειδοποίηση για τροποποιήσεις, είναι επίσης δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά την ειδοποίηση τυχόν αλλαγών στους παρόντες Όρους συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών, οι οποίες θα ισχύουν για μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται στους Όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της χρήσης αυτής. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλέον καμία από τις Υπηρεσίες.

1.2. Δικαίωμα συμμετοχής, Εγγραφή και Σχόλια

 • Δικαίωμα συμμετοχής

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άτομο τουλάχιστον 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανό. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν μπορείτε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και να αλλάξουμε τα κριτήρια δικαιώματος συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή. Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση των Υπηρεσιών εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων, όπως αυτοί καθορίζονται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

 • Εγγραφή

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να κάνετε εγγραφή με λογαριασμό στις Υπηρεσίες (ο “Λογαριασμός“) ή να συνδεθείτε μέσω Facebook ή Λογαριασμού Google ή άλλου μηχανισμού ελέγχου ταυτοποίησης (ο “Λογαριασμός Τρίτου Μέρους“). Εάν επιλέξετε την επιλογή Λογαριασμός Τρίτου Μέρους, θα δημιουργήσουμε τον Λογαριασμό σας εξάγοντας από τον Λογαριασμό Τρίτου Μέρους ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες στις οποίες οι ρυθμίσεις απορρήτου σας στον Λογαριασμό Τρίτου Μέρους μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση. Ο Λογαριασμός Τρίτου Μέρους ενδέχεται να μην σας επιτρέπει την πλήρη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών και επιπλέον πληροφορίες μπορεί να είναι απαραίτητες για να επωφεληθείτε από όλες τις Υπηρεσίες.

Πρέπει να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνετε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας. Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι ανακριβής, μη επικαιροποιημένη ή ελλιπής ή η Releaz έχει εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς, μη επικαιροποιημένες ή ελλιπείς, η Releaz μπορεί να σας αρνηθεί να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, περιοχές που απαιτούν εγγραφή ή/και να αναστείλει ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Δεν πρέπει: (i) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη όνομα άλλου προσώπου με σκοπό να υποδυθείτε το πρόσωπο αυτό, (ii) να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη ένα όνομα που υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα προσώπου πλην του δικού σας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, ή (iii) να χρησιμοποιήσετε, ως όνομα χρήστη, ένα όνομα που είναι με οποιοδήποτε τρόπο προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον Λογαριασμό σας και για την ασφαλή διατήρηση του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας και των διαπιστευτηρίων σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιείτε άλλου ατόμου το Λογαριασμό χρήστη ή τις πληροφορίες εγγραφής για τις Υπηρεσίες χωρίς άδεια. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή στο δικαίωμα συμμετοχής σας για χρήση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών ή ανάκλησης αδειών από κρατικές αρχές), σε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύετε, να διανέμετε ή να αναρτάτε πληροφορίες σύνδεσης για τον Λογαριασμό σας. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας, είτε άμεσα είτε μέσω αιτήματος που υποβάλλεται σε έναν από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες μας.

 • Σχόλια

Το feedback, τα σχόλια, οι ερωτήσεις, οι προτάσεις, οι βελτιώσεις, οι ανησυχίες και τα συναφή σχετικά με τις Υπηρεσίες (συλλογικά, “Feedback“) είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να μας δίνετε Feedback μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης info@releaz.com, τηλεφωνικών κλήσεων, συνεντεύξεων, κειμένων, συνομιλιών, ερευνών ή άλλων εργαλείων επικοινωνίας ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε feedback ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και χορηγείτε σε εμάς μη αποκλειστική, παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από την καταβολή αμοιβής εκμετάλλευσης, με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης και μεταβιβάσιμη άδεια υπό οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας ανήκει ή την ελέγχετε, ώστε να χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, τροποποιούμε, δημιουργούμε παράγωγα έργα βάσει αυτής και να εκμεταλλευόμαστε άλλως το Feedback για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση ή απόδοση σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

2.1. Περιεχόμενο

 • Ορισμός

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ο όρος “Περιεχόμενο” περιλαμβάνει, μη περιοριστικά, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κλιπ, γραπτές δημοσιεύσεις και σχόλια, λογισμικό, κείμενα, γραφικά, έργα συγγραφής κάθε είδους, διαδραστικές λειτουργίες και πληροφορίες ή υλικά που δημοσιεύονται, δημιουργούνται, παρέχονται ή καθίστανται άλλως προσβάσιμα στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Για τους σκοπούς του παρόντος, το “Περιεχόμενο” περιλαμβάνει επίσης όλο το Περιεχόμενο Χρήστη (όπως ορίζεται κατωτέρω).

 • Περιεχόμενο χρήστη – Δικαιώματα χρήσης

Όλο το Περιεχόμενο που προστέθηκε, δημιουργήθηκε, μεταφορτώθηκε, υποβλήθηκε, διανεμήθηκε ή δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων ακινήτων (οι “Καταχωρήσεις“) που δημοσιεύτηκαν από τους Ιδιοκτήτες Ακινήτων (συλλογικά το “Περιεχόμενο Χρήστη“), είτε αναρτήθηκε δημόσια είτε διαβιβάστηκε ιδιωτικά, είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη. Δηλώνετε ότι όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχετε είναι ακριβές, πλήρες, ενημερωμένο και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Διατηρείτε την κυριότητα οποιουδήποτε και όλου του Περιεχομένου Χρήστη που δημιουργήθηκε ή/και μεταφορτώθηκε από εσάς και έχετε όλα τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα άδειας στο Περιεχόμενο Χρήστη σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε ότι όλο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω χρήσης των Υπηρεσιών είναι με δικό σας κίνδυνο και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο προκύψει από αυτό. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών είναι ή θα συνεχίσει να είναι ακριβές. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι ούτε το Περιεχόμενο Χρήστη σας, ούτε η χρήση και η παροχή του Περιεχομένου Χρήστη σας που θα διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών, ούτε οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας από την Releaz σε Υπηρεσίες ή μέσω αυτών δεν θα προσβάλλει, καταστρατηγεί ή παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός τρίτου μέρους, ή δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικής ζωής, ή καταλήγει σε παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.

Δια του παρόντος, χορηγείτε στη Releaz μια μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, απαλλαγμένη από την καταβολή αμοιβής για την άδεια εκμετάλλευσης, παγκόσμια, διαρκή, με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης άδεια να (i) χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, τροποποιούμε (μόνο για σκοπούς μορφοποίησης), προβάλλουμε δημόσια, διενεργούμε δημόσια και διανείμουμε το Περιεχόμενο Χρήστη σας σε σχέση με τη λειτουργία και την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς ή σε άλλους Χρήστες, και (ii) χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, τροποποιούμε (μόνο για σκοπούς μορφοποίησης), προβάλλουμε δημόσια, διενεργούμε δημόσια και διανείμουμε (χωρίς απόδοση σε εσάς) οποιοδήποτε Περιεχόμενο λαμβάνουμε από τον διαχειριστή του ακινήτου σας.

Μπορείτε να καταργήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της Καταχώρησης, ζητώντας από εμάς τη διαγραφή του και να πληρώσετε τυχόν ισχύοντα τέλη διαγραφής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένο από το Περιεχόμενο Χρήστη σας ενδέχεται να μην αφαιρεθεί πλήρως και αντίγραφα του Περιεχομένου Χρήστη σας να συνεχίσουν να υπάρχουν στις Υπηρεσίες της Releaz στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι για την κατάργηση ή τη διαγραφή (ή την αποτυχία κατάργησης ή διαγραφής) οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη σας.

Η Releaz μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει, να τροποποιήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης, τροποποίησης, διαγραφής Περιεχομένου από τις Καταχωρήσεις ακινήτων ή τους Πίνακες ελέγχου Ιδιοκτητών Ακινήτων και Επενδυτών, ώστε να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των Καταχωρήσεων ή να το κάνει πιο ακριβές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρόλο που η Releaz κάνει εύλογες προσπάθειες για να καταστήσει το Περιεχόμενο ακριβές, (i) ενδέχεται να υπάρχουν ανακρίβειες στο Περιεχόμενο που προστέθηκε από τη Releaz και (ii) η πρόσβαση και η χρήση του Περιεχομένου γίνεται με δική σας ευθύνη και η Releaz αποποιείται όλη την ευθύνη σχετικά με τυχόν ανακρίβειες. Είστε υπεύθυνοι για τον συνεχή έλεγχο και την επικύρωση του περιεχομένου που σχετίζεται με εσάς.

 • Περιεχόμενο της Releaz Δικαιώματα χρήσης

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν Περιεχόμενο που παρέχεται ειδικά από εμάς, τους συνεργάτες μας ή τους χρήστες μας και το Περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά απόρρητα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Οφείλετε να τηρείτε και να διατηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, τις πληροφορίες και τους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών.

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων, παραχωρούμε σε κάθε χρήστη των Υπηρεσιών μια μη αποκλειστική, μη απαλλαγµένη από την καταβολή αμοιβής άδειας εκµετάλλευσης και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης Περιεχομένου (ήτοι λήψης και προβολής τοπικά), αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης των Υπηρεσιών. Η χρήση, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε Περιεχομένου (εκτός του Περιεχομένου Χρήστη σας) για άλλους σκοπούς χρήσης των Υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από εμάς. Ενδέχεται να απαιτείται η καταβολή αμοιβής για τη χρήση ορισμένου περιεχομένου της Releaz. Δεν πρέπει να μεταβιβάζετε, παραχωρείτε άδεια, μισθώνετε ή άλλως χρησιμοποιείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (εκτός του Περιεχομένου Χρήστη σας) για εμπορική χρήση ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου μέρους.

Χωρίς περιορισμό στα προεκτεθέντα, κανένας μεσίτης ακινήτων, πωλητής, αντιπρόσωπος ή παρόμοιος κρατικά αδειοδοτημένος επαγγελματίας στα ακίνητα δεν μπορεί να εμπορεύεται ή να κάνει εμπορική χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, μη περιοριστικά, της διαφήμισης των καταχωρήσεων των ακινήτων μας, της αντιγραφής του Περιεχομένου μας για εμπορική χρήση, ή επικοινωνώντας με τους πελάτες μας ή με τους Επενδυτές ή τους Ιδιοκτήτες Ακινήτων οποιωνδήποτε ακινήτων παρατίθενται στις Υπηρεσίες.

Τα ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχέδια, τα συνθήματα και τα άλλα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες είναι δικά μας και αυτά των δικαιοπαρόχων μας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα από τα παραπάνω χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια, συνθήματα και άλλα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 • Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους

Ενδέχεται να προβάλλουμε Περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτο μέρος ή μας παραχωρήθηκε από τρίτο μέρος (“Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους“). Για παράδειγμα, ενδέχεται να προβάλλουμε πληροφορίες τεχνικού και νομικού περιεχομένου σχετικά με ακίνητα ή εκτιμήσεις κ.λπ. τα οποία προσφέρονται από τρίτους (π.χ. μηχανικό, εκτιμητή, δικηγόρο κ.λπ.). Η Releaz δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα κυριότητας στο Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους. Παρέχουμε το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους μόνο προς διευκόλυνση σας και δεν πρέπει να δημοσιεύετε ή διανείμετε κανένα από το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους. Η παροχή Περιεχομένου Τρίτου Μέρους από εμάς δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκρίνει τα τρίτα μέρη ή το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους που έχει παρασχεθεί σε εμάς. Η χρήση του Περιεχομένου Τρίτου Μέρους γίνεται με δική σας ευθύνη και η Releaz αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την αλληλεπίδρασή σας με το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους ή τα σχετικά τρίτα μέρη. Η Releaz ενδέχεται να μοιράζεται με τρίτα μέρη πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου και οικονομικές και άλλες πληροφορίες που έχουμε για εσάς, έτσι ώστε τα τρίτα μέρη να μπορούν να εξατομικεύσουν το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους που παρέχουν σε εσάς. Οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τη λήψη της συναίνεσής σας προτού μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

 • Διαθεσιμότητα του Περιεχομένου

Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα ή μέσω των Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αφαιρέσουμε, να επεξεργαστούμε, να αποκλείσουμε, να τροποποιήσουμε ή άλλως χειριστούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, και για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικά, με τη λήψη αξιώσεων ή ισχυρισμών από τρίτα μέρη ή αρχές που σχετίζονται με το Περιεχόμενο αυτό ή εάν υφίσταται λόγος ανησυχίας για για παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων), ή χωρίς κανέναν λόγο.

2.2. Κανόνες Συμπεριφοράς

α. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Releaz, υπόσχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους. Είστε υπεύθυνοι για όλη τη δραστηριότητά σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Η παραβίαση των κανόνων μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό και την ακύρωση του Λογαριασμού σας και τη διαγραφή τυχόν Καταχωρήσεων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε οποιονδήποτε Λογαριασμό ή να διαγράψουμε οποιεσδήποτε Καταχωρήσεις, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριστικά, της ανεξάρτητης αξιολόγησής μας ή της λήψης αξιώσεων ή ισχυρισμών από τρίτα μέρη ή αρχές).

β. Επί παραδείγματι, και μη περιοριστικά, δεν πρέπει (και δεν πρέπει να επιτρέπετε σε τρίτο μέρος) είτε (α) να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια είτε (β) να μεταφορτώνετε, κατεβάζετε, δημοσιεύετε, υποβάλετε ή άλλως διανείμετε ή διευκολύνετε τη διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, που:
i. παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας ή παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή συμβατική υποχρέωση,
ii. χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας,
iii. χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάγνωσης οθόνης, αλγόριθμους ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο τεχνολογικό μέσο για να ερμηνεύετε, να αναλύετε, να ερευνάτε ή να αποκτάτε πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δεν είναι δικό σας,
iv. γνωρίζετε ότι είναι ψευδές, παραπλανητικό, αναληθές ή ανακριβές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικά, της παροχής ανακριβών στοιχείων επικοινωνίας ή Λογαριασμού ή πληροφοριών σχετικά με τα Ακίνητα.
v.
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή τη λειτουργία πολλαπλών λογαριασμών χρηστών,
vi.
είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, πλαστό, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, βασανιστικό, άσεμνο, χυδαίο, πορνογραφικό, προσβλητικό, βέβηλο, περιέχει ή απεικονίζει γυμνό, περιέχει ή απεικονίζει σεξουαλική δραστηριότητα, άλλως παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή είναι άλλως ακατάλληλο όπως καθορίζεται από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια,
vii. αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη διαφήμιση, ανεπιθύμητη ή μαζική αλληλογραφία (“spamming”).
viii. περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς υπολογιστή, αρχεία, περιεχόμενο ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν, βλάψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού εξοπλισμού, ή τηλεπικοινωνιών ή να βλάψουν ή αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα, κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες δικές μας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
ix. έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται για τη λήψη κωδικού πρόσβασης, Λογαριασμού, ή ιδιωτικής φύσεως πληροφοριών από οποιονδήποτε Χρήστη,
x.
υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, εκπροσώπων ή χρηστών μας,
xi.
περιλαμβάνει έγγραφα ταυτοποίησης οποιουδήποτε ή ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες,
xii. περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες, παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των δικαιωμάτων δημοσιότητας και ιδιωτικής ζωής και δικαιωμάτων δυνάμει σύμβασης), ή άλλως περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, ή που μπορεί άλλως να αντίκειται στους παρόντες Όρους.

γ) Δεν πρέπει: (i) να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει ή μπορεί να θέσει (ως καθορίζεται από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) ένα μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας (ή την υποδομή τρίτων παρόχων μας), (ii) να παρεμβαίνετε ή επιχειρείτε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω των Υπηρεσιών, (iii) να παρακάμπτετε, καταστρατηγείτε ή προσπαθείτε να παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε τυχόν μέτρα που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες (ή σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες), (iv) να εκτελείτε οποιασδήποτε μορφής αυτόματης απόκρισης ή “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας” στις Υπηρεσίες, (v) να χρησιμοποιείτε χειροκίνητο ή αυτόματο λογισμικό, συσκευές ή άλλες διαδικασίες για να κάνετε «crawl» ή «spider» σε οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας, (vi) να συλλέγετε ή συγκεντρώνετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, ή (vii) άλλως να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά παράβαση των οδηγιών και των πολιτικών μας.

δ. Δεν πρέπει (άμεσα ή έμμεσα): (i) να αποκρυπτογραφείτε, αποσυμπιέζετε, αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε με άλλο τρόπο να εξαγάγετε οποιονδήποτε κώδικα ή ιδέες πίσω από αυτούς ή αλγόριθμους οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης μη περιοριστικά οποιασδήποτε εφαρμογής), (ii) να τροποποιείτε, μεταφράζετε , ή άλλως δημιουργείτε παράγωγα έργα οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών, ή (iii) να αντιγράφετε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, διανέμετε ή άλλως μεταβιβάζετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που λαμβάνετε με το παρόν. Οφείλετε να τηρείτε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

ε. Δεν πρέπει να: (i) τροποποιείται την τιμή ή την περιγραφή οποιασδήποτε Καταχώρησης χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, (ii) παρεμβαίνετε στις Καταχωρήσεις άλλων χρηστών, (iii) προσλαμβάνετε, συμβουλεύετε ή ενθαρρύνετε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ή ιστότοπους τρίτων που είναι ανταγωνιστικοί με τους δικούς μας, (iv) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΕΝΑΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

στ. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και αποκάλυψης οποιασδήποτε πληροφορίας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για να (i) συμμορφωθούμε με κάθε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, έννομη διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, (ii) εφαρμόσουμε τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων του παρόντος, (iii) εντοπίσουμε, αποτρέψουμε ή άλλως αντιμετωπίσουμε μια απάτη, θέματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα, (iv) απαντήσουμε σε αιτήματα υποστήριξης χρηστών ή (v) προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλειά μας, των χρηστών μας και του κοινού.

ζ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Υπηρεσία δεν λειτουργεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί (π.χ., εάν καταστραφεί ή δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση και επεξεργασία καταχωρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες, ή εάν ένας ιός υπολογιστή, σφάλματα, αθέμιτες επεμβάσεις, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, ενέργειες νεοεισερχομένων, απάτη, τεχνικές βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία οποιουδήποτε είδους, κατά την απόλυτη κρίση της Releaz καταστρέφει ή επηρεάζει τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή τη σωστή συμπεριφορά της Υπηρεσίας), η Releaz διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει κάθε άτομο που εμπλέκεται ή σχετίζεται με την αιτία αυτή και/ή να ακυρώσει, τερματίσει, επεκτείνει, τροποποιήσει ή αναστείλει την Υπηρεσία.

2.3. Επεξεργασία πληρωμής

Ηλεκτρονικές πληρωμές ενδέχεται να απαιτηθεί να διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας μας σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές, όπως η πληρωμή της προκαταβολής για την κράτηση ενός ακινήτου ή η πληρωμή ενός ποσού για την αγορά ενός ακινήτου, η αμοιβή της Releaz και τυχόν άλλες πληρωμές που μπορεί να απαιτούνται κατά καιρούς σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή την αγορά ακινήτου.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω Visa, MasterCard, Affinity Card, PayPal και American Express (η/οι “Κάρτα/-ες“). Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κοινοποίησης και να διασφαλίσουμε ότι η πληρωμή γίνεται με ασφάλεια, τα στοιχεία της Κάρτας σας θα κρυπτογραφούνται. Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή, πρέπει να μας παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία πληρωμής. Η εξουσιοδότηση πληρωμής πρέπει να δίνεται τη στιγμή που γίνεται η εντολή πληρωμής. Κάνοντας κλικ στο “ΠΛΗΡΩΜΗ” επιβεβαιώνετε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της Κάρτας και επιθυμείτε να προχωρήσετε με τη συναλλαγή. Το ποσό που πιστώθηκε θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί. Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή, θα πρέπει να λαμβάνεται ένα e-mail επιβεβαίωσης το οποίο επιβεβαιώνει την πληρωμή σας. Οι υποχρεώσεις πληρωμής είναι μη ακυρώσιμες.

Οι Κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και εξουσιοδότησης από τον εκδότη της Κάρτας σας, αλλά εάν ο εκδότης της Κάρτας σας δεν επιτρέψει την πληρωμή σε εμάς, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας. Σε ύποπτες περιστάσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με την εκδότρια τράπεζα/πάροχο πληρωμών ή/και αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα κατάλληλα τρίτα μέρη.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα πιστώσουμε αυτήν την επιστροφή χρημάτων στην Κάρτα ή σε άλλο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση της πληρωμής, εκτός εάν έχει λήξει στην οποία περίπτωσηθα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ενίοτε, μπορεί να χρειαστεί να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε μια πληρωμή ή να κλείσουμε ή να παγώσουμε έναν λογαριασμό (ακόμη και αν έχουμε επιβεβαιώσει προηγουμένως την εντολή σας) – π.χ. εάν παρατηρήσουμε κάτι ασυνήθιστο σε σχέση με την πληρωμή ή τον λογαριασμό.

2.4. Υπηρεσίες Τρίτου Μέρους

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να συνδέεστε ή άλλως αποκτάτε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες ή πηγές στη συσκευή σας και στο Διαδίκτυο, και άλλοι ιστότοποι, υπηρεσίες ή πηγές ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ή να έχουν πρόσβαση από τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, ιστοσελίδων και υπηρεσιών για συγχρονισμό βίντεο με μουσική). Αυτές οι άλλες πηγές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι για το περιεχόμενο, τις λειτουργίες, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την καταλληλότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή τέτοιων ιστότοπων ή πηγών. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου ή πρόσβασης δεν συνεπάγεται την έγκρισή μας ή οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ημών και των χειριστών τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε επιπλέον ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιο ιστότοπο ή πηγή ή μέσω αυτού.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει τις λειτουργίες και το περιεχόμενο των Χαρτών Google που υπόκεινται στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου των Χαρτών Google.

2.5 Υπηρεσίες βάσει Τοποθεσίας

Ενδέχεται να προσφέρουμε λειτουργίες που βασίζονται στην τοποθεσία των χρηστών και οι οποίες ενδέχεται να αναφέρουν τις τοποθεσίες αυτών των χρηστών καθώς χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες (οι “Υπηρεσίες βάσει Τοποθεσίας”). Μπορείτε να συμμετάσχετε στη χρήση αυτών των Υπηρεσιών βάσει Τοποθεσίας κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παροχή τέτοιων πληροφοριών απενεργοποιώντας αυτές τις δυνατότητες. Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες βάσει Τοποθεσίας, συναινείτε στη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών τοποθεσίας σας μέσω των Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για αξιώσεις ή αποζημίωση που απορρέουν από τη συνειδητή απόφασή σας να καταστήσετε γνωστές τις πληροφορίες τοποθεσίας σας μέσω της Υπηρεσίας.

2.6 Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας

α. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την ακόλουθη γενική πολιτική σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Διαδικασία για την Αναφορά Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό ή περιεχόμενο που διανέμεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε να στείλετε μια ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο που να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες όπως αναφέρονται παρακάτω:

 1. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρονται να έχουν παραβιαστεί.
 2. Προσδιορισμό έργων ή υλικών που παραβιάζονται.
 3. Προσδιορισμό του υλικού που υποστηρίζεται ότι παραβιάζει το δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το σημείο όπου υπάρχει παραβίαση με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να εντοπίσει και να επαληθεύσει την ύπαρξή της.
 4. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον κοινοποιούντα την ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εάν υπάρχουν, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 5. Δήλωση ότι ο κοινοποιών την ειδοποίηση θεωρεί καλή τη πίστει ότι το υλικό δε φέρει εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο και
 6. Δήλωση υπό ποινή ψευδορκίας ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι το κοινοποιούν μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να υποβάλει την καταγγελία εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

γ. Επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο για να στείλετε την Ειδοποίηση Παραβίασης για την Εταιρεία στη διεύθυνση info@releaz.com.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Releaz προσφέρει μια τεχνολογική υπηρεσία και πλατφόρμα μέσω των Υπηρεσιών μέσω η οποία συνδέει τους Ιδιοκτήτες Ακινήτων και τους Επενδυτές ακινήτων. Οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων μπορούν να εγγραφούν στις Υπηρεσίες και να διαφημίσουν μια λίστα με ακίνητα που πωλούνται με ανάρτηση στις “Καταχωρήσεις”. Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στις Καταχωρήσεις αναφέρονται συλλογικά ως “Ακίνητα” ή μεμονωμένα, ως “Ακίνητο”. Οι επενδυτές μπορούν να περιηγηθούν στις Καταχωρήσεις και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αγορά ή να υποβάλουν προσφορά για αγορά Ακινήτου που περιλαμβάνεται σε μια Καταχώρηση. Όπως περιγράφεται παρακάτω, η Releaz μπορεί να ενεργήσει ως μεσίτης του Ιδιοκτήτη Ακινήτου και του Επενδυτή σε σχέση με την πώληση ακινήτου που περιλαμβάνεται σε μια Καταχώρηση. Η Releaz προσφέρει επίσης στους Χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας για την ανάλυση ενός Ακινήτου και τη δημιουργία ενός πίνακα εργαλείων για την οργάνωση των πληροφοριών του Χρήστη.

3.1. Υπηρεσίες σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων – Αμοιβές

Η Releaz μπορεί να προσφέρει στους Ιδιοκτήτες Ακινήτων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Τη δυνατότητα εγγραφής στις Υπηρεσίες μας και την καταχώρηση του Ακινήτου τους στην πλατφόρμα μας, προκειμένου να το δουν δυνητικοί Επενδυτές.

(β) Τη δυνατότητα πώλησης του Ακινήτου τους λαμβάνοντας έως και 90% μετρητά της εύλογης αγοραίας αξίας του Ακινήτου διατηρώντας ταυτόχρονα τη χρήση του Ακινήτου τους επιλέγοντας ενοίκιο σταθερής ονομαστικής αξίας που επιθυμούν να πληρώνουν κάθε μήνα, καθώς και την ευκαιρία να αγοράσουν πίσω το Ακίνητό τους σε σταθερή τιμή εντός 5ετίας ή απλώς να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία υποχρέωση.

(γ) Εύλογη αποτίμηση της περιουσίας τους στην αγορά από ανεξάρτητους εκτιμητές.

(δ) Νομικός και τεχνικός έλεγχος του Ακινήτου τους από ανεξάρτητους δικηγόρους και μηχανικούς.

(ε) Πακέτο επαγγελματικής φωτογράφησης και παρουσίασης (συμπεριλαμβανομένων  προβολών 360ο  και κατόψεων) του Ακινήτου τους.

(στ) Απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών με πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση της διαδικασίας μέσω του πίνακα ελέγχου τους στην πλατφόρμα.

(οι “Υπηρεσίες Ιδιοκτητών Ακινήτων“)

Για την παροχή των Υπηρεσιών (α) και (β) ανωτέρω, η Releaz θα λάβει από οποιονδήποτε Ιδιοκτήτη Ακινήτου αμοιβή 2% της αξίας της συναλλαγής, δηλαδή του ποσού που καταβλήθηκε για την πώληση του Ακινήτου (η “Αξία Συναλλαγής“), πλέον ΦΠΑ, σε περίπτωση που το Ακίνητο πωληθεί τελικά σε Επενδυτή με αφορμή την Καταχώρηση, ακόμη και αν η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί τελικά μέσω της πλατφόρμας.

Για την παροχή Υπηρεσιών (δ) έως (στ) ανωτέρω, η Releaz λαμβάνει το ποσό των 250€ πλέον 1€ ανά τετραγωνικό μέτρο (η «Αμοιβή Καταχώρησης»). Η σχετική Αμοιβή Καταχώρησης καταβάλλεται στη Releaz.

Οι υπό (γ) υπηρεσίες παρέχονται στους Ιδιοκτήτες Ακινήτων από τη Releaz δωρεάν.

Εάν είστε Ιδιοκτήτης Ακινήτου και επιθυμείτε να λάβετε τις παραπάνω υπηρεσίες από την Releaz, θα πρέπει συνάψετε μια σχετική σύμβαση με την Releaz, η οποία θα σας εμφανιστεί μέσω των Υπηρεσιών (η «Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη»). Η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Releaz θα σας παρέχει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της Releaz όσο και τα δικά σας. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αναντιστοιχίας μεταξύ των παρόντων Όρων και της Σύμβασης Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη, υπερισχύει η Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη.

Η απλή επικοινωνία ή η χρήση της Ιστοσελίδας ή η επικοινωνία με υπαλλήλους ή προστηθέντες της Releaz δεν δημιουργεί καμία σχέση αντιπροσώπευσης μεταξύ εσάς και της Releaz (είτε ως Πωλητή είτε ως Αγοραστή) και μόνο μια ρητή έγγραφη συμφωνία των μερών θα δημιουργήσει μια τέτοια σχέση.

3.2. Υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών Ακινήτων

Εάν είστε Χρήστης των Υπηρεσιών, με την εγγραφή ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) συνάπτετε μια έννομη σχέση χρήστη-μεσίτη μαζί μας, (ii) καλόπιστα ενδιαφέρεστε για την αγορά ή πώληση ακινήτων του τύπου που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών μας, (iii) θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες από τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, πέρα από την εξέταση της αγοράς και πώλησης ενός Ακινήτου, και (iv) δεν θα αντιγράφετε, αναδιανείμετε ή αναπαράγετε οποιοδήποτε από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών, πέρα από τον σκοπό της εξέταση της αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου, (v) οποιαδήποτε πληροφορία ή ημερομηνία που μας παρέχετε είναι αληθινή, πλήρης και ακριβής.

Ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου δεν πρέπει να προωθεί ενεργά το Ακίνητο μέσω άλλων μεσιτών ή εμπορικών οδών (ιστότοπων, αγορών, διαφημίσεων κ.λπ.) καθ’ όλη τη Διάρκεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Releaz (η οποία μπορεί να ανακαλέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια).

Ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου υποχρεούται να μην διαθέτει, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την Ιστοσελίδα μας, οποιοδήποτε Ακίνητο, ενώ αυτό είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα μας. Εάν υπάρξει τέτοια διάθεση, κατά παράβαση της παρούσας ρήτρας, τότε ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου υποχρεούται να καταβάλει τέλος λύσης ως καθορίζεται στη Συμφωνία Καταχώρισης.

Ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου υποχρεούται να αποδεχθεί την πώληση του Ακινήτου του σε έναν Επενδυτή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Καταχώρισης.

Όταν εσείς ως Ιδιοκτήτης Ακινήτου δημιουργείτε μια Καταχώρηση, θα πρέπει να μας υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με το Ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων μη περιοριστικά, εικόνων, γενικών πληροφοριών για το ακίνητο κ.λπ. Παρέχετε δια του παρόντος την άδεια σας στην Releaz ώστε να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες καταχώρησης προκειμένου να λειτουργεί τις Υπηρεσίες. Είναι σημαντικό αυτές οι πληροφορίες να είναι πλήρεις και ακριβείς ώστε να μην χρειάζεται να επαληθεύουμε τυχόν τέτοιες πληροφορίες ή το Περιεχόμενο Χρήστη που μας παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών για τις Καταχωρήσεις σας. Ενδέχεται να παρέχουμε Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου για τις Καταχωρήσεις. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις Καταχωρήσεις που δημοσιεύετε και για τη διατήρηση των πληροφοριών των Καταχωρήσεων ως προσφάτων και ενημερωμένων, μέχρι και την ημερομηνία πώλησης ενός Ακινήτου που περιλαμβάνεται σε μια Καταχώρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε μια Καταχώρηση για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική μας ευχέρεια. Θα σας ενημερώσουμε εάν απορρίψουμε την Καταχώρησή σας και ενδέχεται να σας δώσουμε την ευκαιρία να τροποποιήσετε την Καταχώρησή σας σε μορφή που θα δημοσιεύαμε.

Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου” νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με τα Ακίνητα που περιλαμβάνονται στις Καταχωρίσεις, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, εκτιμήσεων αποτίμησης, επιθεωρήσεων, αναφορών σχετικά με παράσιτα, συνθηκών, επισκευών, εκτιμήσεων κόστους, οικονομικών εκτιμήσεων, πληροφοριών για τη γειτονιά, φωτογραφιών, όρων διαχείρισης ακινήτων, τίτλου, αδειών και πληροφορίες σχετικά με τα βάρη του Ακινήτου τις οποίες μπορούμε να λάβουμε από διάφορες πηγές. H παροχή των Πρόσθετων Πληροφοριών Ακινήτου στους Χρήστες δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε εγκρίνει ή εγκρίνουμε τον Ιδιοκτήτη Ακινήτου ή την Καταχώρηση του Ιδιοκτήτη Ακινήτου ή την έκβαση οποιασδήποτε αγοράς ενός Ακινήτου. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε τη Releaz να ενεργεί εκ μέρους σας, κατά περίπτωση, για τη συλλογή των Πρόσθετων Πληροφοριών Ακινήτου και συμφωνείτε να χορηγείτε στην Releaz οποιαδήποτε απαραίτητη εξουσιοδότηση προς τούτο. Αναγνωρίζετε ότι οι Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών είναι πρόσφατες σε σχέση με την ημερομηνία δημιουργίας τους και η Releaz δεν εγγυάται ότι οι Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου θα είναι ακριβείς ή ενημερωμένες την ημερομηνία εκείνη κατά την οποία οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και βλέπουν τις Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν εσείς, ως Ιδιοκτήτης Ακινήτου, δεν έχετε συνάψει ξεχωριστή Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη με τη Releaz, οπότε ο ρόλος της Releaz, εάν υπάρχει, θα αντιμετωπιστεί με βάση τη Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη, η Releaz δεν ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, ως μεσίτης ή αντιπρόσωπος βάσει σύμβασης ή εκπρόσωπός σας. Ανεξάρτητα από το αν έχετε συνάψει ή όχι Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη, εάν ένας Επενδυτής θέλει να αγοράσει ένα Ακίνητο που περιλαμβάνεται στην Καταχώρισή σας, τυχόν συμβάσεις ή/και Συμφωνίες Αγοραπωλησίας που συνάπτετε με τον Επενδυτή, γραπτά ή προφορικά, θα είναι μεταξύ μόνο εσάς και του Επενδυτή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς, και όχι η Releaz, θα είστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των υποχρεώσεων οποιασδήποτε σύμβασης με τον Επενδυτή και η Releaz δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοιες συμβάσεις ή Συμφωνίες Αγοραπωλησίας και αποποιείται κάθε ευθύνης που απορρέει ή σχετίζεται με τέτοιες συμβάσεις. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα ενεργείτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους σε σχέση με τις Καταχωρίσεις που δημοσιεύετε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και με οποιαδήποτε πώληση Ακινήτων σε Επενδυτές.

3.3. Η ευθύνη μας – Αποποίηση ευθυνών

Δεν υποστηρίζουμε κανέναν Ιδιοκτήτη Ακινήτου και η δημοσίευσή σας σε μια Καταχώριση δεν σημαίνει ότι εσείς ή η Καταχώρισή σας υποστηρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από εμάς, ακόμη και αν η Releaz ενεργεί ως μεσίτης του Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε σχέση με μια συγκεκριμένη Καταχώριση. Δεν εγγυόμαστε την πώληση του Ακινήτου σας μετά την Καταχώρισή του στην Ιστοσελίδα μας. Δεν διενεργούμε τακτικά ελέγχους εξακρίβωσης στοιχείων στους Ιδιοκτήτες Ακινήτων, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε επί τη βάσει της διακριτικής μας ευχέρειας, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας και να μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες και να υπογράφετε τις τυχόν αναγκαίες φόρμες που ζητάμε από εσάς στην περίπτωση που αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε τους εν λόγω ελέγχους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει από τις επικοινωνίες ή τις αλληλεπιδράσεις σας με Επενδυτές ή άλλους Ιδιοκτήτες Ακινήτων, είτε μέσω των Υπηρεσιών είτε με άλλο τρόπο. Οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων δεν είναι υπάλληλοι, προστηθέντες ή συνεργάτες της Releaz, αλλά είναι ανεξάρτητα πρόσωπα που επιθυμούν να δημοσιεύσουν Καταχωρίσεις και να συνδεθούν με Επενδυτές.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται ρητά σε μια Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη με τη Releaz, συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή αναζήτηση ευθυνών για ενέργειες ή παραλείψεις ενός Επενδυτή ή άλλων τρίτων μερών σχετικά με τις Καταχωρίσεις ή οποιαδήποτε Σύμβαση αγοραπωλησίας την οποία συνάπτετε με έναν Επενδυτή για αγορά Ακινήτου θα περιοριστεί σε αξίωση κατά του συγκεκριμένου Επενδυτή ή άλλων τρίτων, οι οποίοι σας προκάλεσαν ζημιά και συμφωνείτε να μην επιχειρήσετε να διεκδικήσετε αποζημίωση ή άλλες αξιώσεις έναντι της Releaz ή να ασκήσετε οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της Releaz σε σχέση με τέτοιες ενέργειες ή παραλείψεις.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

4.1. Υπηρεσίες σε Επενδυτές Ακινήτου – Αμοιβές

Η Releaz μπορεί να προσφέρει στους Επενδυτές τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Παρέχει σε έναν Επενδυτή τη δυνατότητα να δει και να επιλέξει από ένα σύνολο Ακινήτων, ένα Ακίνητο που επιθυμεί να αγοράσει και τον βοηθά σε όλη τη διαδικασία συναλλαγής από την κράτηση έως την αγορά.

(β) Παραδίδει στον Επενδυτή όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγησή του του Ακινήτου.

(γ) Τη δυνατότητα υποβολής προσφορών στους Ιδιοκτήτες Ακινήτων για την αγορά των Ακινήτων τους στις τιμές που προτείνει ο Επενδυτής.

(δ) Εκπροσωπεί τον Επενδυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής.

Υπηρεσίες Επενδυτών»)

Εάν ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου και ο Επενδυτής συνάψουν μια συμφωνία αγοραπωλησίας για την πώληση ενός Ακινήτου (η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας»), η Releaz δικαιούται να λάβει από τον Επενδυτή αμοιβή ίση με 2% της Αξίας Συναλλαγής, πλέον ΦΠΑ, όταν υπογράφεται η Σύμβαση Αγοραπωλησίας.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το στοιχείο (δ) είναι προαιρετική και η Releaz μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε έναν Επενδυτή με αμοιβή που καθορίζεται στη Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή.

Εάν είστε Επενδυτής και επιθυμείτε να λάβετε τις παραπάνω υπηρεσίες από την Releaz, θα πρέπει να συνάψετε μια σχετική συμφωνία με την Releaz, η οποία θα σας εμφανίζεται σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών («Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή»). Η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Releaz θα σας παρέχει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της Releaz όσο και τα δικά σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή αναντιστοιχίας μεταξύ των παρόντων Όρων και της Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή ως προς το ρόλο της Releaz, υπερισχύει η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή.

4.2. Υποχρεώσεις Επενδυτή

Συμφωνείτε ότι ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου θα σας ζητήσει να συνάψετε Σύμβαση Αγοραπωλησίας για να αγοράσετε ένα Ακίνητο που ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου έχει καταχωρίσει και συμφωνείτε να αποδεχτείτε τους όρους, προϋποθέσεις, κανόνες και περιορισμούς που επιβάλλονται από τον Ιδιοκτήτη Ακινήτου, καθώς και από την πλατφόρμα Releaz όπως την μίσθωση του Ακινήτου από τον Ιδιοκτήτη Ακινήτου και το δικαίωμα επιλογής του Ιδιοκτήτη Ακινήτου να αγοράσει πίσω το Ακίνητο εντός πενταετίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς, και όχι η Releaz, θα είστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των υποχρεώσεων οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Ιδιοκτήτη Ακινήτου και ότι η Releaz δεν είναι μέρος σε τέτοιες συμφωνίες ή στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας και αποποιείται κάθε ευθύνη που απορρέει ή σχετίζεται με τέτοιες συμβάσεις.

Ο Επενδυτής πληρώνει τυχόν έξοδα, δαπάνες και φόρους σχετικά με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, του κτηματολογίου και των αμοιβών συμβολαιογράφου.

4.3. Η ευθύνη μας – Αποποίηση ευθυνών

Δεν υποστηρίζουμε κανέναν Ιδιοκτήτη Ακινήτου και καμία Καταχώριση Ιδιοκτήτη Ακινήτου. Δεν έχουμε την υποχρέωση να διενεργούμε τακτικά ελέγχους εξακρίβωσης στοιχείων στους Ιδιοκτήτες Ακινήτων, αλλά μπορεί να το πράξουμε επί τη βάσει της διακριτικής μας ευχέρειας. Η Releaz δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει από τις επικοινωνίες ή τις αλληλεπιδράσεις σας με Ιδιοκτήτες Ακινήτων ή άλλους Επενδυτές. Ενδέχεται, εκ μέρους του Ιδιοκτήτη Ακινήτου, να παρέχουμε Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου σε Επενδυτές μέσω των Υπηρεσιών αναφορικά με μια Καταχώρηση Ιδιοκτήτη Ακινήτου. Η Releaz δεν εγγυάται ότι οι Πρόσθετες Πληροφορίες Ακινήτου που παρέχονται θα είναι ακριβείς ή πλήρεις.

Αναφορικά με Ακίνητο που ένας Επενδυτής επιθυμεί να αγοράσει, ο Επενδυτής δηλώνει ότι έχει ελέγξει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα σχετικά με αυτό το Ακίνητο. Ο Επενδυτής κατανοεί επίσης ότι τυχόν εκτιμώμενες οικονομικές πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα βασίζονται σε πληροφορίες τρίτου που έχει λάβει η Releaz. Ο Επενδυτής καταλαβαίνει περαιτέρω ότι τυχόν τέτοιες οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι ακριβείς ή πλήρεις και βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες με δικό του κίνδυνο.

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (i) ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ, Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟ.

Ο Επενδυτής καταλαβαίνει και αναγνωρίζει (i) ότι η επένδυση σε ακίνητα είναι επικίνδυνη και απρόβλεπτη, (ii) ότι ο κλάδος των ακινήτων έχει τα πάνω και τα κάτω του, και (iii) ότι το ακίνητο που αγοράζετε ενδέχεται να μην μπορεί να οδηγήσει σε θετική ταμειακή ροή, (iv) ότι ο Ιδιοκτήτης Ακινήτου μπορεί να μην πληρώνει το ενοίκιο που έχει δεσμευτεί να πληρώνει ή/και να μην αγοράσει πίσω το Ακίνητό του. Ο Επενδυτής καταλαβαίνει περαιτέρω και αναγνωρίζει ότι η αξία οποιουδήποτε Ακινήτου που αγοράζεται μπορεί να μειωθεί αφού το αγοράσετε και ότι οι μελλοντικές αξίες ακινήτων είναι απρόβλεπτες και ενδέχεται να μειωθούν. Ο Επενδυτής αναγνωρίζει επίσης και συμφωνεί ότι η Releaz δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων ή φορολογικός σύμβουλος και πρέπει να λάβετε τις δικές σας επενδυτικές και φορολογικές αποφάσεις είτε μόνοι σας είτε με τη βοήθεια επαγγελματιών στον κλάδο των επενδύσεων και φοροτεχνικών συμβούλων.

Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή αναζήτηση ευθυνών για ενέργειες ή παραλείψεις ενός Ιδιοκτήτη Ακινήτου ή άλλων τρίτων μερών σχετικά με τις Καταχωρήσεις ή οποιαδήποτε Σύμβαση Αγοραπωλησίας την οποία συνάπτετε με έναν Ιδιοκτήτη Ακινήτου για αγορά ακινήτου, θα περιοριστεί σε αξίωση έναντι του συγκεκριμένου Ιδιοκτήτη Ακινήτου ή άλλων τρίτων, οι οποίοι σας προκάλεσαν άμεση ζημία και συμφωνείτε να μην διεκδικήσετε αποζημίωση ή προβάλετε άλλη αξίωση έναντι της Releaz ή ασκήσετε οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της Releaz σε σχέση με τέτοιες ενέργειες ή παραλείψεις. Για επιπρόσθετους όρους σχετικά με την ευθύνη, παρακαλούμε να ανατρέξετε επίσης στις παρακάτω παραγράφους με τίτλο “Αποζημίωση” και “Περιορισμός Ευθύνης”.

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ολοκλήρωσης της συναλλαγής λόγω υπαιτιότητάς του ενώ έχει ήδη κάνει κράτηση ενός Ακίνητο, υποχρεούται να καταβάλει στην Releaz τέλος το οποίο καθορίζεται στη Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή.

5. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

5.1. Μη υποχρέωση πίστης

Εκτός αν έχουμε συνάψει έγγραφη συμφωνία που ορίζει διαφορετικά, δεν έχουμε καμία ειδική σχέση με εσάς ή υποχρέωση πίστης προς εσάς. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να λάβουμε οποιαδήποτε ενεργεία αναφορικά με: 

– ποιοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις Υπηρεσίες,

– σε ποιο Περιεχόμενο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών, ή

– πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο.

5.2. Μη ευθύνη

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΕΤΕΛΕΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ.

 • Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις Υπηρεσίες

ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ (Ι) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (II) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ Ή ΣΦΑΛΑΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, (ΙΙΙ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ή (IV) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η RELEAZ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΙΣΚΟ.

 • Αποποίηση ευθυνών σχετικά με το Περιεχόμενο

Αναγνωρίζετε ότι όλο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, στο οποίο έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες γίνεται με δικό σας κίνδυνο και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από αυτό σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση ή δίνουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών είναι ή θα συνεχίσει να είναι ακριβές, ασφαλές, νόμιμο. Όλο το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες τίθενται με την επιφύλαξη λαθών, παραλείψεων, αλλαγών στην τιμή, προηγούμενης πώλησης ή ενοικίασης ή υπαναχώρησης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν οποιοδήποτε υπόδειγμα σύμβαση ή σύμβαση παρέχονται ή άλλως αποκτώνται μέσω των Υπηρεσιών, δεν εγγυόμαστε ότι αυτοί οι όροι θα καλύπτουν επαρκώς τη σχέση που επιθυμείτε να αναπτύξετε με τη σύναψή τους, ούτε αντιπροσωπεύουμε, εγγυόμαστε ή εξασφαλίζουμε ότι αυτοί οι όροι είναι σύννομοι, δεσμευτικοί, επαρκείς, πλήρεις ή με οποιονδήποτε τρόπο κατάλληλοι για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Είναι δική σας ευθύνη να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας με ένα τρίτο μέρος.

 • Αποποίηση ευθυνών σχετικά με το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΤΕ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ. Η RELEAZ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΗ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ, Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΚΙΝΗΤΟ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΜΠΑΝΕΡ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΣ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εμείς (i) δεν αποφασίζουμε ποια τιμή είναι κατάλληλη για την Καταχώριση, (ii) δεν εγγυόμαστε την κατάσταση οποιωνδήποτε ιδιοκτησιών ή την διενέργεια, επάρκεια ή πληρότητα επιτόπιων ελέγχων, υπηρεσιών, προϊόντων ή επισκευών, (iii) δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διενεργούμε οποιεσδήποτε επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, σε κοινόχρηστους χώρους, περιοχές εκτός του χώρου του ακινήτου, ή άλλων πτυχών των ακινήτων, (iv) δεν έχουμε καμία ευθύνη για τον εντοπισμό ελαττωμάτων στο ακίνητο ή την εξέταση δημόσιων αρχείων ή αδειών σχετικών με τον τίτλο ή τη χρήση των ακινήτων, (v) δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση στοιχείων μετρήσεων και τετραγωνικών μέτρων, δηλώσεων άλλων ή πληροφοριών που περιέχονται σε οποιεσδήποτε εκθέσεις που αφορούν το ακίνητο, Καταχωρίσεις ή προωθητικό υλικό, και (vi) δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή νομικών ή φορολογικών συμβουλών σχετικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, (vii) δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ποιότητα και την ακρίβεια και την κατάλληλη περιγραφή οποιασδήποτε Καταχώρησης ή της ποιότητας των ακινήτων. Οι Καταχωρίσεις και οι σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και η Releaz δεν έχει ελέγξει ή επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από άλλες πηγές πλην της Releaz. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από εσάς.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΓΝΩΜΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Η RELEAZ ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΗ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οφείλετε να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και να μη βλάπτετε τη Releaz, τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους και προστηθέντες της, από και έναντι όλων των αξιώσεων, διαφορών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών,δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τα ακόλουθα, στο βαθμό που δεν έχουν προκληθεί λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειάς μας: (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την κακή χρήση των Υπηρεσιών, των Καταχωρίσεων, του Περιεχομένου, (ii) το Περιεχόμενο Χρήστη σας, την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς, (iv) τη μη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την ανάρτηση Καταχωρίσεων και την πώληση Ακινήτων εάν είστε Ιδιοκτήτης Ακινήτου ή την αγορά Ακινήτων από εσάς εάν είστε Επενδυτής, ή (v) τις πράξεις ή παραλείψεις του τρίτου μέρους διαχειριστή ακινήτων, μεσίτη ακινήτων, κτηματομεσίτη, δανειστή κ.λπ., (vi) παραβίαση των εγγυοδοτικών δηλώσεων που αναφέρονται στο παρόν, (vii) παραβίαση οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλης συμφωνίας που συνάπτετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας ή μέσω της Ιστοσελίδας μας, (viii) σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή άλλες αξιώσεις ή αποζημίωση που σχετίζονται με ελαττώματα, τις συνθήκες, τη νομιμότητα ή την καταλληλότητα του ακινήτου, (ix) τις αλληλεπιδράσεις ή τις συναλλαγές σας με οποιονδήποτε άλλο χρήστη, (x) την παραβίαση εκ μέρους σας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό ή την ταυτότητά σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου, οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, ή (xi) τις τυχόν πληρωμές που οφείλονται και καταβάλλονται από εσάς σε εμάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που άλλως απαιτεί αποζημίωση εκ μέρους σας, στην οποία περίπτωση θα βοηθήσετε και θα συνεργαστείτε μαζί μας για να επικαλεστούμε τυχόν διαθέσιμες υπερασπιστικές γραμμές.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Ανάληψη κινδύνου

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ, Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΣ, Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ), Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΣ, Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

ANAΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΠΟΥ ΣΧΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ.

 • Περιορισμός της ευθύνης

Συμφωνείτε ότι ούτε η Releaz και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, ούτε κανένας από τους αντίστοιχους υπαλλήλους ή προστηθέντες που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή και διανομή των Υπηρεσιών μας ή του Περιεχομένου μας ή ανάδοχοι, διευθυντές και εκπρόσωποι δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας για οποιοδήποτε απώλεια, ζημιά (θετική, αποθετική, χρηματική ή άλλη), τραυματισμό, αξίωση, ευθύνη ή άλλη αιτία, οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα που βασίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης των Υπηρεσιών μας ή του Περιεχομένου μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριστικά οποιασδήποτε αξίωσης ή ζημίας που προκαλείται από αδυναμία εκπλήρωσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία, ιό υπολογιστή, κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση προσωπικών αρχείων, ή εμπιστοσύνη ή χρήση εκθέσεων, εργαλείων, αναλύσεων, συμφωνιών, δεδομένων, πληροφοριών, απόψεων ή άλλων υλικών στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών μας ή είναι διαθέσιμα μέσω Περιεχομένου, στο βαθμό που αυτή η ζημία ή απώλεια δεν έχουν προκληθεί ως αποτέλεσμα δόλου ή βαριάς αμέλειάς μας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Releaz δεν είναι υπαίτια ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά τρίτων.

ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ RELEAZ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕ ΘΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

8.1. Καταγγελία

Μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβασή σας σε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια και καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν επιθυμείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε αφαιρώντας, διαγράφοντας τον Λογαριασμό σας στον πίνακα ελέγχου και ακολουθώντας τις οδηγίες στην Ιστοσελίδα ή μέσω των Υπηρεσιών. Τυχόν τέλη που καταβάλλονται με το παρόν δεν επιστρέφονται. Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων, οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν, θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, αδειών του Περιεχομένου Χρήστη, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποιήσεων ευθυνών, αποζημίωσης, περιορισμών ευθύνης και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που προορίζονται από την έννοια και το πλαίσιό τους να εξακολουθούν να ισχύουν.

8.2. Εμπιστευτικότητα

Η Releaz έχει Πολιτική Απορρήτου που ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους υπό αυτήν την αναφορά. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε πληροφορίες των Χρηστών και η αποδοχή των παρόντων όρων και η χρήση  των Υπηρεσιών συνιστά επίσης αποδοχή εκ μέρους σας των όρων της Πολιτικής Απορρήτου.

8.3. Ισχύς συμφωνίας και Ακυρότητα

Οι παρόντες Όροι, η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Ιδιοκτήτη και η Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής Επενδυτή αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας και υπερισχύουν οποιασδήποτε προηγούμενης ή ταυτόχρονης συμφωνίας, επικοινωνίας και προτάσεως (προφορικές, γραπτές ή ηλεκτρονικές) μεταξύ μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή είναι άκυρη, η διάταξη αυτή θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό, έτσι ώστε οι παρόντες Όροι να παραμείνουν κατά τα λοιπά σε πλήρη ισχύ. Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν σε οποιοδήποτε βαθμό από οποιοδήποτε μέρος δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα δυνάμει του παρόντος.

8.4. Μη παραίτηση

Η μη επιβολή οποιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να εφαρμόσουμε αργότερα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο μέρος των παρόντων Όρων. Η παραίτηση από τη συμμόρφωση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση δεν σημαίνει ότι παραίτηση από συμμόρφωση στο μέλλον. Για να είναι δεσμευτική οποιαδήποτε παραίτηση από τη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους, πρέπει να σας παρέχουμε γραπτή ειδοποίηση αυτής της παραίτηση μέσω ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μας.

8.5. Ανωτέρα Βία

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας που αναλαμβάνονται δυνάμει του παρόντος, εφόσον αυτή η αδυναμία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, βλάβης μηχανικής, ηλεκτρονικής ή επικοινωνιών.

8.6. Εκχώρηση

Οι παρόντες Όροι είναι προσωπικοί προς εσάς και δεν δύναται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν ή παραχωρηθούν από εσάς παρά μόνο με προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Μπορούμε να εκχωρήσουμε, μεταβιβάσουμε ή παραχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το παρόν χωρίς τη συναίνεσή σας.

8.7. Σχέσεις των μερών

Καμία εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σχέση εργασίας δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και κανένα μέρος δεν έχει καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους να δεσμεύει το άλλο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο.

8.8. Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλες οι ειδοποιήσεις κατά τους παρόντες Όρους θα είναι έγγραφες και θα θεωρείται ότι έχουν δεόντως επιδοθεί όταν ληφθούν, εάν παραδίδονται προσωπικά ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, όταν η λήψη της αλληλογραφίας αυτής από το άλλο μέρος μπορεί να αποδειχθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που απευθύνονται στην Εταιρεία πρέπει να αποστέλλονται στο info@releaz.com.

8.9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε ότι κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με το αντικείμενο των παρόντων Όρων διέπεται από την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδας.

8.10. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή αξιώσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@releaz.com.

Οι παρόντες Όροι έχουν καταρτιστεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

Έναρξη ισχύος των Όρων: 5/10/2021